استفاده از تجهیزات مدرن مانند درب اتوماتیک شیشه ای به نوبه خود باعث میشود تا سطح راحتی و رفاه ما افزایش پیدا کند . قطعا میتواند اگر مثلا در اماکن خدماتی و تجاری مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اینکه آسایش بیشتری را نصیب ما میکند تاثیر بسیار مثبتی هم در ذهنیت کارکنان ما ایفا کند .

درب اتوماتیک شیشه ای امروزه با برند های بسیار متنوع و زیادی در بازار موجود میباشد و البته متناسب با نوحوه کارکرد آنها شامل طبقه بندی های مختلفی در نوع و شکل ظاهر هم میشود .

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک شیشه ای